Hoeve De Koeberg

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze zal in het voorjaar van 2020 live gaan. Nog even geduld dus aub...

Geschiedenis

De Koeberg is een monumentale carrehoeve waarvan het oudste gedeelte, het woonhuis, stamt uit 1750. Boven de grote poort aan de voorkant zit een sluitsteen met het jaartal 1846. Volgens bouwhistorisch onderzoek zijn er steeds delen aangebouwd zoals bij veel van dit soort panden. Van oudsher was het een gemengd agrarisch bedrijf met koeien, varkens, paarden en kippen. Uiteraard was er ook een moestuin en een hoogstamboomgaard. De stallen lagen om de gesloten binnenplaats, die als mesthoop diende. Boven de dierenverblijven werd hooi en stro opgeslagen op de zolders. De naam De Koeberg verwijst naar de landerijen die achter de boerderij liggen. In 2008 is een nieuwe vrijstaande koeienstal gebouwd, die aan de moderne eisen voldoet. Hierdoor zijn de monumentale gebouwen grotendeels vrijgekomen en worden in de nabije toekomst verbouwd tot vakantiewoningen.

Biologisch melkveebedrijf

René Keulen heeft het bedrijf in 1997 van zijn ouders overgenomen en is in 2000 overgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Sinds 2015 werkt hij samen met zijn partner Claudia vd Tuijn. De Koeberg is een melkveebedrijf met 65 melkkoeien en 40 jongvee. Bij het bedrijf hoort ruim 60 ha grond waar het eigen voer voor het vee verbouwd wordt, zoals gras, graan en mais. Een gedeelte van de grond wordt gepacht van Staatbosbeheer. Van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar lopen de koeien buiten in de huisweiden, in de winter liggen ze in de potstal op stro. De kalfjes die we aanhouden voor eigen opfok, lopen ongeveer 2 maanden bij hun moeder. Daarna plaatsen we ze in leeftijdsgroepen. Ruim 2 jaar later zullen ze zelf kalven en komen ze weer terug in de grote kudde als melkkoe. We verzorgen ook rondleidingen op ons bedrijf, dus ben je nieuwsgierig hoe het er bij ons aan toe gaat, neem gerust contact op of kijk op onze facebookpagina.

Boergondisch logeren

De Koeberg is bezig met het realiseren van 4 vakantiewoningen (6 en 8 persoons) en een 2-persoons-studio in de oude, monumentale stallen. 2019 zal in het teken staan van vergunningen en verbouwen. Begin 2020 hopen wij onze eerste gasten te kunnen ontvangen.Op onze facebookpagina `De Koeberg` kun je de vorderingen volgen.

  • Heerkuil 1 6265NB Sint Geertruid
  • Tel: 06-21397312 of 06-55861399
  • dekoeberg.com
  • dekoeberg@gmail.com